Digital Storytelling

Digital Storytelling

Visst är det någonting speciellt när man lyssnar till en berättelse och känner igen sig i en händelse? När det känns i magen, när man blir berörd. Det är just det som storytelling handlar om. Berättelser talar till känslan och berör lyssnaren på ett annat plan än vad fakta och information gör. Berättelser är också personliga. Ingen annan har exakt samma historia att berätta som just du/ditt företag. Det gör dig unik och möjligheten att dina kunder berättar historien vidare ökar.

Den digitala tekniken har öppnat möjligheter som inte ens var tänkbara för några år sedan. Berättelser kan idag med hjälp av datorer och enkel teknik spridas via webbsidor, bloggar, podsändningar, mobiltelefoner eller andra digitala medier.

Pilotprojekt Storytelling
Under våren 2009 arbetade CN Media och Sanna Ranweg med ett pilotprojekt om storytelling på uppdrag av Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå. Syftet var att undersöka hur storytelling kan användas inom besöksnäringen samt att ta fram en modell för utbildning inom storytelling. Projektet dokumenterades av  Krister Efverström, LTU.